Αρχική   Ταυτότητα   Μαθήματα   Δικαιολογητικά   Διδακτέα Ύλη   Links   Επικοινωνία
 
        Μαθήματα
 
 

 

 

Για την απόκτηση διπλώματος ταχύπλοου σκάφους απαιτούνται:

Θεωρητικά μαθήματα.
Τα μαθήματα αυτά γίνονται στην αίθουσα της σχολής με σύγχρονες μεθόδους και εποπτικά μέσα διδασκαλίας ώστε η διδακτέα ύλη να γίνεται γρήγορα κατανοητή και να αφομοιώνεται γρήγορα από τον υποψήφιο χειριστή.

Πρακτικά μαθήματα στο σκάφος.
Στα πρακτικά μαθήματα οδήγησης σκάφους ο μαθητής αποκτά τις γνώσεις που απαιτούνται για να ανταπεξέλθει στις πραγματικές συνθήκες χειρισμού του σκάφους, στην περισυλλογή ναυαγού καθώς & στην πλεύριση του σκάφους. Επίσης κατά την εκπαιδευτική διαδικασία δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην προετοιμασία του μαθητή για την καλύτερη αντιμετώπιση των δοκιμασιών κατά την διάρκεια των εξετάσεων.

 

Οι Εξετάσεις.
Για την απόκτηση της άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους διενεργούνται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου κάθε δεύτερη Πέμπτη τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάϊο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο & κάθε Πέμπτη τον Ιούνιο και Ιούλιο, ενώπιον Επιτροπής Εξετάσεων, που αποτελείται από Αξιωματικούς του Λιμενικού Σώματος.

Διακρίνονται σε τρία μέρη: το γραπτό το προφορικό και το πρακτικό. Στις γραπτές εξετάσεις οι γνώσεις του μαθητή θα δοκιμαστούν με βάση τις απαντήσεις που θα δώσει στο φύλλο ερώτησης, στο οποίο θα περιέχονται είκοσι (20 ) ερωτήσεις. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος, ο οποίος θα απαντήσει σωστά σε δέκα οχτώ (18) τουλάχιστον ερωτήσεις.

Στις προφορικές εξετάσεις ο υποψήφιος εξετάζεται στους ναυτικούς χάρτες , πορείες-στίγματα και σωστικά μέσα και αποτελεί κομμάτι των πρακτικών εξετάσεων.

Στις πρακτικές εξετάσεις θα κληθεί να κάνει χειρισμούς με το εκπαιδευτικό σκάφος, παρουσία εξεταστή και θα ελεγχθούν οι γνώσεις του στην ορθή χρήση των σωστικών και πυροσβεστικών μέσων στα θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια του σκάφους, στις επιβαλλόμενες ενέργειες διάσωσης ανθρώπου που έπεσε ή βρίσκεται στη θάλασσα και κινδυνεύει, καθώς επίσης σε μηχανολογικά και άλλα πρακτικά θέματα.

Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η προσεκτική ανάγνωση και κατανόηση ολόκληρης της εξεταστέας ύλης και η αποφυγή αποσπασματικών αποστηθίσεων.


 
  Βόλος,   Copyright © 2008. Χατζάκος Χ.Δημήτριος. All rights reserved.