Για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών στον τομέα της θεωρητικής κατάρτισης, απαραίτητο εφόδιο είναι το εγχειρίδιο “Θεωρητική εκπαίδευση υποψηφίων χειριστών ταχύπλοου σκάφους”.

Το παραπάνω εγχειρίδιο περιέχει όλες τις θεωρητικές γνώσεις που χρειάζεται ο υποψήφιος χειριστής ταχυπλόου σκάφους για να αντιμετωπίσει με επιτυχία τη διαδικασία των θεωρητικών εξετάσεων, ενώ παράλληλα προσφέρει στον υποψήφιο πλήθος γνώσεων σχετικά με απλά καθημερινά προβλήματα που θα αντιμετωπίσει στην αρχή και στη διάρκεια της πορείας του ως χειριστής σκάφους.

Το παραπάνω εγχειρίδιο μπορούν να το προμηθευτούν οι υποψήφιοι χειριστές και κάθε ενδιαφερόμενος από το Κ.Λ. Βόλου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.

 • Γνωριμία με το Λιμενικό Σώμα.
 • Βασικές Μηχανολογικές-Ηλεκτρολογικές Γνώσεις.
 • Συστάσεις και Οδηγίες στους Ιδιοκτήτες και Χειριστές
 • Ταχύπλοων Σκαφών.
 • Υποχρεώσεις Χειριστών και Ιδιοκτητών Ταχύπλοων Σκαφών.
 • Κυρώσεις στους παραβάτες.
 • Υποχρεώσεις Χειριστών Θαλάσσιων Μοτοποδηλάτων.
 • Διεθνής Κανονισμός προς Αποφυγή Συγκρούσεων στη Θάλασσα.
 • Κανόνες Χειρισμού και Πλεύσης.
 • Φανοί και Σχήματα.
 • Ηχητικά και Φωτεινά Σήματα.
 • Σήματα Κινδύνου.
 • Απαραίτητα Εφόδια.
 • Ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης.
 • Λίγα Λόγια για τις Εξετάσεις.