Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά είναι:

  1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (χωρις επικύρωση)
  2. Φωτοτυπία διπλώματος αυτοκινήτου (χωρις επικύρωση). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι κάτοχος διπλώματος οδήγησης χρειάζεται να πάει σε παθολόγο και οφθαλμίατρο αφού κόψει τα αντίστοιχα παράβολα,
  3. Φωτογραφίες σε φωτογραφικό χαρτί αλλά και σε CD(Τέσσερις). ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι φωτογραφίες για τα ταχύπλοα σκάφη έχουν συγκεκριμένες διαστάσεις.
  4. Βεβαίωση παρακολούθησης των μαθημάτων (από την σχολή)
  5. Απόδειξη είσπραξης του αντιτίμου των μαθημάτων (από την σχολή)
  6. Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση (τις συμπληρώνετε στο Λιμεναρχείο)